Projektbeskrivning

Besök företagets hemsida

Geografiskt sett är stadsdelen Gamla Stan det område i Norrköpings innerstad som börjar i söder vid Repslagaregatan och slutar efter Karl Johans park i norr, med Strömmen som gräns åt väster och Östra Promenaden i öster.

Föreningen Gamla Stan i Norrköping är en ekonomisk förening för de företag som verkar inom dessa geografiska gränser. Föreningens syfte är att bilda en plattform för aktiviteter, samverkan och marknadsföring för medlemsföretagen.

För dig som besöker oss i Gamla Stan i Norrköping avser föreningen att samla information om vad som händer hos våra medlemmar på ett lättåtkomligt och snabbt överskådligt vis på denna hemsida.

Välkommen!

Gamla Stan är en ekonomisk förening för företag i
samverkan för en positiv upplevelse för såväl kunder, besökare och turister.

Information föreningen
info@gamlastaninorrkoping.se

Ledning:
Mattias Kleist, Korg & Möbler
Tel: 0703-50 96 01
ordforande@gamlastaninorrkoping.se